Кредитните компании не раздават пари без да са уверени, че ще си ги получат обратно. В това число влизат и банките и бързите кредити и изобщо всяка една финансова институция, която предлага заеми. Продуктът, с който търгуват кредитните компании, е пари, а това усложнява процесите, както и рисковете. От икономическа гледна точка, има редица механизми, които са въведени, за да може да се ограничи риска и компаниите да са сигурни, че ще си върнат дадените назаем средства – обезпечението по кредитите, воденето на цкр и др. Това е напълно в реда на нещата, защото в противен случай, кредити щяха да се раздават на всички и в един момент никой нямаше да ги връща. Добре ли е обаче, банката или фирмата за бързите да изисква обезпечения и какви могат да бъдат те? От MicroCredit.bg отговарят на тези въпроси с подробна информация по-надолу.

Обезпечението е какво всъщност?

Познавате ли хора, които имат няколко имота, две коли и друга собственост, но въпреки това се нуждаят от пари и доста често прибягват към тегленето на заеми. Връщат ги, след това теглят нови и така постоянно. Чудили ли сте се как кредитните фирми им дават заеми? Ами, отговорът се крие точно в обезпеченията, които кредитните фирми изискват от тях. Това може да е движимо, недвижимо имущество, активи или някаква друга форма на собственост. Тя се предоставя на фирмата кредитор, като гаранция, че лицето ще може да върне парите. Това е форма на сигурност и за двете страни. При неблагоприятно развитие на обстоятелствата и клиентът наистина не може да върне парите, тогава кредиторът може да предяви вземане на имуществото. Макар и да звучи страшно, обезпеченията са неща, които се изискват само при определени кредити.

Рядко бърз кредит е с обезпечение. Повечето от бързите кредити са малки на размер и не изискват обезпечения. Има вариант, при който самите лица искат да предложат на финансовата институция обезпечение и така да получат заем на по-ниска цена, тоест лихвата да е по-малка.

банкноти по 200

Кои кредити най-често са обезпечени?

Кредитите могат да бъдат най-разнообразни и с най-разнообразни условия. Някои са фокусирани върху покриване на текущи разходи, други са за покупка, трети за рефинансиране и тн. Важното е, че спрямо това, за което ще се използват парите, се променят и условията по кредитите. Примерно, ипотеката е огромен кредит, който е предназначен за закупуване на имот. Най-често ипотека се обезпечава със самият имот или с друг, равен по стойност.

Понякога банката или кредитната институция искат обезпечение и за заем, който е за превозно средство или за кредитна карта. Не малко хора използват кредитни карти. За да може банката да е сигурна  в това, че клиентът ще има с какво да си покрие размера на кредитната карта, изисква обезпечения.

Обезпечение на бърз кредит се налага изключително рядко, заради това няма да се спрем на него подробно. Предимно спешните кредити се отпускат без обезпечение, защото условията им не са толкова строги, колкото на банките. Бързите кредити имат за цел да бъдат от полза, когато хората нямат време и се нуждаят от заем точно в този момент. А изискването за обезпечение и оформянето на документите отнема време.

Страшно ли е кредитна фирма да ви поиска обезпечение?

Освен задължаващо условие, това е и голяма причина институцията да изгради доверие към клиентите си. Така че от това условие могат да излязат доста позитиви. Както вече споменахме, може да подпишете и за по-ниски лихви и за по-добри условия. Практически, всичко това идва от идеята, че рискът намалява значително. А когато един заем е с нисък риск, той няма как да бъде с тежки условия. Вземайки кредит погледнете внимателно дали се изисква обезпечение и дали вие сте способни да предоставите такова.