Емисиите, опазването на енергията и неустойчивите изкопаеми горива са някои от причините електромобилите да се преврнат във фаворит за потребителите по целия свят.

С ръста на продажбите на електрически превозни средства, нараства и търсенето на интелигентни зарядни станции. В днешно време повечето станции са децентрализирани и имат сложна структура, което ги прави трудни за управление и поддръжка.

С помощта на IoT технологията станциите за зареждане на електромобили стават по-ефективни и практични не само за шофьорите, но и за обслужващия персонал. Зарядните стоящи станции, които разполагат с подобна технология могат лесно да бъдат наблюдавани и управлявани в рамките на една платформа.

В ерата на Big Data, когато информацията в реално време и усъвършенстваната свързаност играят важна роля в редица индустрии, IoT се превръща в ключово решение, което позволява на компаниите да заемат водеща позиция. Световните разходи за технологии, захранвани от интернет на нещата нарастват с всяка изминала година. 

Светът постепенно се насочва към по-висока свързаност. Разширяването на интелигентните устройства наравно с инициативите за дигитализация несъмнено ще повлияят на всеки аспект от човешкия живот и ще катализират бизнес иновациите, като по този начин ще дадат възможност на компаниите да останат конкурентоспособни и да се справят с глобалните предизвикателства.

Тъй като IoT генерира огромни количества данни, той е важен двигател за решения и приложения за анализ на големи данни, които са предназначени да обработват и анализират информацията.

Ползите от използването на IoT в станциите за зареждане на електромобили са многобройни и широкообхватни. Използвайки силата на интернет на нещата, можем да направим станциите за зареждане на електромобили по-ефективни, по-лесни за използване и по-надеждни. 

Каква е ролята на IoT при станциите за зареждане на електромобили

Източник: unsplash.com

Каква е ролята на IoT при станциите за зареждане на електромобили?

  1. Интернет на нещата може да се използва за мониторинг и управление на операциите на зарядните станции от разстояние. Това включва управление достъпа на потребителите, предоставяне на данни за състоянието на зарядната станция в реално време, актуализации и наличност.
  2. Чрез IoT можете да получавате данни, които да се използват с цел подобряване ефективността на операциите. Например идентифициране на области за оптимизация и проследяване на тенденциите във времето.

Основни ползи

  • Спестяване на средства чрез намаляване разходите за електроенергия.
  • Редуциране на въглеродните емисии чрез намаляване количеството на консумираната енергия.
  • Подобрявне удовлетвореността на клиентите чрез предоставяне на точна информация за състоянието на зареждане на автомобила, дори когато са далеч от точката на зареждане.
  • Увеличаване на приходите за вашия бизнес посредством подобрени маркетингови кампании, които използват данни, събрани от превозните средства на клиентите по време на посещенията им във вашето съоръжение и др.

Каква е ролята на IoT при станциите за зареждане на електромобили

Източник: SCAME

Предизвикателствата при внедряването на IoT технология

Станциите за зареждане на електромобили трябва да бъдат свързани с интернет през цялото време, тъй като потребителите зареждат колите си посредством приложение, но в случай, че дадена станция внезапно се изключи, тя трябва да бъде поправена в най-кратки срокове. Освен това предаването на данните също е от слабите им мяста, тъй като необходимите данни често не биват предоставяни навреме. 

С технологията на интернет на нещата зарядните станции за електромобили стават интелигентни, свързани и следователно лесно достъпни за отдалечена поддръжка.

Освен това, с приложенията за зареждане, разполагащи с IoT технология, шофьорите могат лесно да откриват най-близката станция и да планират необходимото време за зареждане.

Приложението автоматично уведомява, ако станцията е свободна и я резервира, когато е необходимо. Потребителите имат достъп в реално време на точното време за зареждане, метеорологичните условия, които биха могли да повлияят на времето за зареждане, позицията на кабела и т.н. 

Консултация при избора на подходяща зарядна станция

Като официален доставчик на решения за зареждане на електромобили от Schneider Electric и SCAME, компанията ЕХНАТОН разполага със специалисти, които ще ви консултират и ще ви помогнат в избора на оптималната за вас система. Водещата инженерна фирма вече насочва фокуса си към всички видове клиенти на пазара на решения за електрически превозни средства, като предлага най-съвременни, по-интелигентни, по-надеждни, по-достъпни и екологични предложения.

Най-новите решения за зареждане на електромобили имат компактен дизайн, висококачествени кутии, бързо зареждане и стабилна връзка.