Образователната система на държавните и частните училища имат различия в структурата си, което оказва влияние не само върху културното и академичното развитие, но и върху социалните умения на младежите.

Дебатът кое е по-доброто училище продължава от години и категоричен отговор няма. От една страна, държавното образование се счита за най-достъпния вариант, тъй като се финансира от държава. 

От друга страна, някои хора твърдят, че частното образование предоставя по-добри възможности, тъй като позволява на децата да учат в по-персонализирана среда. Има и родители, които смятат, че държавното образование не е достатъчно добро и че децата им трябва да могат да избират какъв вид образование искат.

За да вземете правилното решение, трябва първо да сте запознати с основните характеристики на двата вида училища и техните предимства. 

Каква е разликата между държавно и частно училище?

Източник на изображението: pexels.com

Държавно училище

 • Предлага безплатно обучение, до което имат достъп всички деца и младежи в страната 
 • Ограничава се до преподаване на задължителната академична програма 
 • Специфични изисквания за постъпване 
 • Подкрепено е от държавата с ресурси като компютри, климатизация и преустройство
 • Големи групи
 • Сутрешни и вечерни часове

Частно училище

 • Добра академична репутация
 • Кампуси, адаптирани към нуждите на учениците
 • Специализирани грижи за ученици с обучителни затруднения
 • Малки групи
 • Месечно или годишна такса за обучение
 • Висококвалифициран персонал 
 • Извънкласни дейности (семинари, клубове, спортни отбори и др.)
 • Добре климатизирани помещения 
 • Сигурност в и извън пределите на училището
 • В някои училища се предлага и транспорт до и от училище
 • Допълнителни часове за затвърждаване на уменията
 • Учители, които дават напътствия на учениците и обратна връзка 
 • Учениците получават признание за добрите си резултати 
 • Билингвално обучение 
 • Училищни лаборатории 

Каква е разликата между държавно и частно училище?

Източник на изображението: pexels.com

А какви са предимствата на обучението в частно училище?

 • Отлична инфраструктура
 • Качествено и индивидуално отношение
 • По-добра подготовка за бъдещия професионален живот
 • Нови технологии и оборудване
 • Климатизирани пространства за учене
 • Гаранция за образованието
 • Признание от големите университети в България и чужбина за академичните постижения

Сега вече знаете каква е разликата между държавно и частно училище и ще бъдете подготвени да вземете най-правилното решение за вашето дете. Въпреки, че основната разлика между двата варианта на обучение е таксата, частното училище се превръща в дългосрочна и престижна инвестиция с персонализирано образование

Наистина ли частните училища са много по-добри от държавните?

В последните години частното образование се превърна в популярна опция за учениците. Макар че има и държавни училища, частните такива често предлагат по-добри условия, по-малки класове, следователно и по-индивидуален подход към всеки ученик. Също така много родители са на мнение, че частното образование би подготвило децата им по-добре за университет. 

Записването на детето ви в частно училище има както предимства, така и недостатъци. Плюсът е, че частните училища имат високи академични стандарти и добре квалифицирани учители. Те предлагат и голямо разнообразие от извънкласни дейности, които могат да помогнат за развитието на интересите и талантите на детето ви.

Недостатъкът е, че частните училища могат да бъдат скъпи и да не приемат ученици, които не отговарят на определени критерии. По-малките класове и по-квалифицираните учители спомагат по-доброто образование, но за съжаление частните училища не са задължени да приемат всички ученици, както държавните. 

Каква е разликата между държавно и частно училище?

Източник на изображението: pexels.com

Заключение

Начинът, по който протича едно образование, оказва огромно влияние върху бъдещето на икономиката. Българската образователна система предлага множество опции, които да спомогнат за развитието на предстоящата кариерата на учениците

Държавните училища са финансирани от държавата и обучението в тях е безплатно за учениците. Главните недостатъци е, че в една класна стая има голям брой ученици, което влошава качеството на преподаване, тъй като липсва индивидуално отношение. В голяма част от държавните училища преподавателите нямат допълнителни квалификация и нямат умения за работа с деца със специални потребности.  

В частните училища родителите на възпитаниците плащат таксата за обучение и затова често и базата е по-добра, по-чиста и оборудвана с качествена техника и климатизация. По-малкият брой ученици в клас, около 10-12 деца, позволява по-персонализирано поднасяне на материала. Учителите притежават допълнителни квалификации, които са от полза при ученици, изискващи по-специален подход при обучение.