Услугите за устен превод са от решаващо значение за улесняване на комуникацията по време на събития между лица, които говорят различни езици. Има два основни вида устен превод: симултанен превод и консекутивен превод. И двата имат своите уникални характеристики и предимства, и е важно да разберете разликите между тях, за да можете да вземете информирано решение кой точно да изберете при нужда от устен превод.

Какво е симултанен устен превод?

Симултанният превод използва метод, при който преводачът започва да превежда веднага щом говорещият започне да говори, тоест превежда едновременно. Преводачът слуша говорещия и незабавно осигурява устен превод на целевия език. Това е възможно чрез използването на техника, като преводаческа кабина, микрофони, специални слушалки за аудиторията и т.н.

Този тип устен превод обикновено се използва при събития като международни конференции, глобални бизнес срещи и други мащабни събития с много участници, които говорят различни езици.

Едно от предимствата на симултанния превод е, че спестява време. Тъй като преводачът говори едновременно с говорещия, няма паузи в процеса, което позволява по-ефективно използване на времето. 

Освен това, симултанният превод позволява на участниците да се разбират помежду си в реално време, което може да бъде особено важно в ситуации с високи залози като дипломатически преговори или спешни медицински случаи.

И не на последно място, при конференции с гости от различни държави, симултанният превод позволява всеки слушател да избере езика, на който иска да слуша.

Симултанният превод изисква високо ниво на умение и концентрация, тъй като преводачът трябва да може да слуша и да говори едновременно, което налага работата с експерти с опит. Също така е наложително този тип устен превод да се извършва от екип от двама преводачи, поради физическото натоварване до което води.

Какво е консекутивен устен превод?

Консекутивният превод, от друга страна, използва метода на превод с изчакване, тоест преводачът говори, след като говорещият е приключил част от речта си. Говорителят прави пауза след няколко изречения или параграфа и след това преводачът осигурява устен превод на целевия език. Този тип устен превод често се използва при по-малки срещи, при сделки пред нотариуси, бизнес придружаване и други ситуации, при които е желателно повече лично взаимодействие между участниците.

Едно от основните предимства на консекутивния устен превод е, че позволява по-естествен разговор. Тъй като в речта има паузи, преводачът има време да разбере напълно смисъла на казаното, преди да предаде значението. Това позволява осмисляне и по-пълно предаване на смисъла. Освен това, консекутивният превод позволява повече лично взаимодействие между участниците, тъй като те могат да установят зрителен контакт и да говорят директно един с друг. Това е причината да е предпочитания избор при бизнес мероприятия като срещи с партньори, придружаване на чужденци или лични събития като сделки пред нотариус, медицински прегледи или сватби.

Как да разберете какъв тип устен превод имате нужда? 

Отговорът зависи от няколко фактора, включително размера на събитието и основната му цел.

За по-големи събития, като международни конференции или форуми, симултанният превод често е най-добрият вариант. Това позволява по-ефективно използване на времето, превод на няколко езика едновременно и гладко провеждане на мероприятието без паузи и изчаквания.

За по-малки събития, като бизнес срещи или лични мероприятия с малък брой участници, консекутивният превод е по-подходящият вариант. Позволява по-лично взаимодействие, а и гарантира максималното възприятие на превода и правилното му разбиране от всички участници.

Независимо дали планирате голяма международна конференция или малка бизнес среща, важно е да изберете правилния тип устен превод, за да сте сигурни, че комуникацията е ясна и ефективна.

А как да изберете на кого да се доверите?

За устните преводи е изключително важно да се доверите на експерти, тъй като те ще имат директно въздействие върху успешното провеждане на вашето събитие. Не бихте искали потенциален бизнес партньор да не разбере вашата оферта правилно или пък вие да не разберете част от договор, който подписвате пред нотариус. Грешният устен превод може да доведе до загуба на време, усилия и пари.

Затова е важно да се доверите на агенция за преводи с опит и дългогодишна експертиза, която може да ви гарантира висококачествен устен превод, чрез работата и с утвърдени професионални лингвисти.

Така агенция е Арте.Док – с над 23 годишен опит в писмените и устни преводи, която може да съдейства за точен и надежден превод за всяко ваше събитие на 36 езика!