Що се отнася до финансирането на вашето висше образование, можете да се доверите на надеждността студентския кредит. Той ще ви помогне да се фокусирате върху обучението си, без да се притеснявате за семестриалните си такси. Това несъмнено ще подобри академичното ви представяне и ще е от полза за професионалния ви успех след дипломиране. 

Нека ви запознаем и по-подробно с условията при теглене на студентски кредити от Банка ДСК и какво да направите, за да премине обучението ви възможно най-гладко.

Научете повече за изгодния студентски кредит на ДСК

Източник на изображението: freepik.com

Кога е нужен студентският кредит от Банка ДСК?

Мислете за кредита като за вашата златна възможност да покриете семестриалните си такси, без да се налага да работите на две места, за да се справите с всичките си разходи. Така ще можете да отделите време на обучението си, докато се чувствате сигурни. 

За какъв вид заем можете да бъдете одобрени?

В Банка ДСК можете да бъдете одобрени за един от двата размера кредити: 

  • За заплащане на такси за обучение – банката ще финансира оставащия период от вашето обучение. Кредитът ще бъде съобразен с учебния план на специалността и образователната ви степен.  
  • За издръжка – заемът се формира на базата на оставащите семестриални такси и план на специалността и образователната степен. Семестриалната издръжка се равнява на минималната работна заплата в България към момента на усвояване на банковия превод. Тя е умножена по броя на месеците, присъстващи в семестъра.  

Имате ли право на студентски заем?

Ако сте български или европейски гражданин и сте на възраст между 18 и 35 години, имате късмет! Освен това, ако все още сте записани в бакалавърска, магистърска или докторска програма и не сте прекъсвали обучението си, също можете да кандидатствате за студентски кредит. 

Ето и какво друго трябва да знаете:

  • Максимална сума на заема – тя е съобразена с това колко време ви остава, докато завършите образованието си. От Банка ДСК ще направят нужните изчисления въз основа на семестриалните ви разходи. 
  • Гарантиран кредит от държавата – не е нужен поръчител или обезпечение, за да получите заем.
  • Лихвен процент – той е фиксиран и не надвишава 7%.  
  • Превод на средствата – кредитът за заплащане на семестриалните такси се превеждат направо по сметката на университета. Този, който е за издръжка, ще го получите по своята сметка в началото на всеки семестър.
  • Погасяване – след като се дипломирате, разполагате с гратисен период от 1 година, в който да си поемете дъх и да намерите желаната професия. През този период не дължите пари на банката. Разполагате с 10 години след това, в които да изплатите образованието си на равни месечни вноски. 

Със своите условия, улеснено изплащане и подкрепа, Банка ДСК може да бъде вашият партньор в сбъдването на професионалните ви успехи. И така, защо да се притеснявате за финансите си, като можете да се съсредоточите върху лекциите и изпитите си?