Достъпът до кредитиране е по-лесен от всякога. Възможностите на пазара са много – банкови кредити, бързи кредити и кредитни карти, стокови кредити и други. Лесният достъп до пари на заем обаче не гарантира лесно връщане. Никой не е застрахован срещу непредвидени ситуации, които могат да влошат финансовото състояние и възможността за коректно изплащане на задълженията – загуба на работа, нетрудоспособност, изненадващ спешен разходи и какво ли още не. Причините за влошена финансова стабилност са много. В тези моменти обаче, голяма част от хората изпитват затруднение да изплащат заемите си в срок, а понякога това става дори и невъзможно. 

Ето така, един преходен иначе период в живота, може да влоши кредитната ти история. След което, дори и вече да си стъпил на краката, влошеното ЦКР може да рефлектира негативно върху бъдещите финансови взаимоотношения с кредиторите и да бъде пречка при необходимост от нов заем – независимо дали ще бъде от банкова или небанкова финансова институция. 

Как се влошава кредитната история?

Кредитната история започва да се гради в момента, в който вземеш кредит. Редовното и изрядно погасяване на задълженията към банковите институции ти гарантира висок кредитен рейтинг. Това от своя страна може да ти даде по-добри възможности при необходимост от кредитиране в бъдеще. 

Ако обаче, в миналото си забавял вноски и имаш просрочия по кредитите си, тази информация се пази в Централния кредитен регистър. В него се пазят данни дали си бил редовен платец или не. Регистърът служи за допълнителна информация на кредиторите какъв риск поемат със съответния кредитополучател. 

Има различни параметри на забавянията. При системни просрочия над 3 месеца шансовете за одобрение за нов заем са минимални. 

И все пак, трябва да знаеш, че информацията в регистръра се пази за срок от пет години. Също така, възможно е някои финансови институции да отпуснат кредит с лошо ЦКР . Макар и шансовете да са в пъти по-ниски спрямо тези на хората с добра кредитна история – не е невъзможно. 

Имам лоша кредитна история – ами сега? Какви са възможностите за кредитиране, когато имаш влошена кредитна история?

Ако вече имаш лоша кредитна история, вероятно се чудиш какви са възможностите ти и дали изобщо имаш такива. Краткият отговор е – да, възможно е някои финансови институции да ти отпуснат заем, но е вероятно условията да са по-различни. Възможно е да имаш по-високи лихви, такси и други. 

Най-често, при лошо ЦКР, небанковите финансови институции са тези, които дават шанс за одобрение. Макар сумите там да са по-малки, това е вариант при нужда от пари на заем.

По-малък е шансът да получиш заем от банка с лошо ЦКР, тъй като банковите институции предпочитат да работят с по-нискорискови клиенти. Въпреки това, не е невъзможно, тъй като финансовите институции се стараят да преценяват ситуацията обективно. 

Важно е да знаеш, при лоша кредитна история, трябва да теглиш кредит в наистина спешни случаи. Най-добрият вариант е да не взимаш нови заеми, да погасиш всички свои задължения и да се стремиш да подобриш финансовата си ситуация. Както споменахме по-горе, информацията в Централния кредитен регистър се съхранява за срок от пет години. След този срок, ще имаш възможност да започнеш „на чисто“ и с отговорност и премерен риск за личните ти финанси ще имаш възможност да изградиш по-добра кредитна история. 

Има ли възможност да подобриш кредитната си история?

Данните за забавени задължения се пазят в Централния кредитен регистър в продължение на 5 години след датата на приключване на кредита и не можеш да си сигурен, че през този период няма да се нуждаеш от финансова помощ от банка или небанкова институция. Поради тази причина, трябва да направиш всичко възможно, за да подобриш своето ЦКР. За щастие, има кредитори, които са склонни да поемат този риск. От изключително значение обаче е изрядно и редовно да погасяваш задълженията си. 

Правилните кредитни карти могат да се окажат подходящ инструмент за целта. Намери кредитна карта без годишна такса например, за да не си добавяш допълнителни задължения. Използвай картата за ежедневни покупки и на падежна дата погасявай цялото си задължение плюс натрупаните лихви. Този метод изисква висока ниво на финансова отговорност и стриктност, но е възможно с времето да подобри досието ти в Централния кредитен регистър. Това от своя страна, ще даде сигнал на банковите и небанковите финансови институции, че забавянето е било моментно и непредвидено и е възможно да увеличи шанса ти за одобрение за нови бъдещи заеми. 

Източник на изображение: pexels.com